Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å bidra til at vår industri blir mer konkurransedyktig på pris, med henvisning til at Norge er på toppen i lønnskostnader ifølge Dagens Næringsliv

Datert: 24.02.2011
Besvart: 09.03.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Dagens Næringsliv av 22. februar 2011 kan vi lese at Norge er på toppen i lønnskostnader. Kostnadene er hele 50 prosent høyere enn hos våre konkurrenter i Europa. Dette svekker vår konkurranseevne. I tillegg har næringen mange andre avgifter og påbud.

Hva vil statsråden bidra med for at vår industri skal kunne bli mer konkurransedyktig på pris?


Les hele debatten