Spørretimespørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Om hvorvidt man vil anskaffe annen ammunisjon, om nødvendig vanlig blyholdig ammunisjon, til Forsvaret, da det viser seg å være store og vedvarende problemer knyttet til bruken av blyfri ammunisjon

Datert: 25.02.2011
Besvart: 09.03.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Det viser seg å være store og vedvarende problemer knyttet til Forsvarets bruk av blyfri ammunisjon. Soldatene opplever gjentatte helseplager ved bruk av ammunisjonen, i tillegg til tekniske problemer ved bruk i de fleste av Forsvarets våpentyper.

Vil statsråden vurdere å anskaffe annen ammunisjon, om nødvendig vanlig blyholdig ammunisjon, til Forsvaret, og hvor raskt kan ammunisjonen eventuelt erstattes?


Les hele debatten