Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorfor Statoils vurdering er viktigere enn Klima- og forurensningsdirektoratets i spørsmålet om kreftfaren ved bruk av aminer til CO¨2-fangst på Mongstad

Datert: 03.03.2011
Besvart: 09.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Statoil mener kreftfaren ved bruk av aminer til CO2-fangst på Mongstad er stor, noe som ligger til grunn for regjeringens beslutning om å utsette prosjektet med to nye år. Regjeringens eget direktorat, Klima- og forurensningsdirektoratet, som har ansvaret for å gi tillatelser og sette grenser for utslipp, har i brev til departementet konkludert med at kreftfaren ved bruk av aminer til CO2-fangst er mindre enn tidligere antatt, og at nye opplysninger peker i positiv retning.

Hvorfor er Statoils vurderinger viktigere enn Klima- og forurensningsdirektoratets i denne saken?


Les hele debatten