Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt man vil imøtekomme kravet fra Naturvernforbundet om innstramming av utslippstillatelsen som følge av utsettelsen av fullskala rensing på Mongstad

Datert: 03.03.2011
Besvart: 09.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Det vises til forrige ukes nyhet om at regjeringen utsetter fullskala rensing på Mongstad med ytterligere to år. Miljøverndepartementet gav i 2006 utslippstillatelse til Mongstad med krav om rensing i 2014. Tidligere utslippstillatelser har alltid vært gitt av SFT, men denne var så viktig for SV at man ville ha kontroll over betingelsene i departementet. Naturvernforbundet krever nå innstramming av utslippstillatelsen som følge av utsettelsen.

Vil statsråden imøtekomme dette kravet?


Les hele debatten