Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvordan utsettelse av rensing på Mongstad vil påvirke klimaforliket, og hvilke tiltak regjeringen vil iverksette for å kompensere for de økte utslippene, med henvisning til referansebanen i Revidert nasjonalbudsjett 2007

Datert: 03.03.2011
Fremsatt av: Ola Elvestuen (V)
Besvart: 09.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Regjeringen inngikk et klimaforlik med Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre der man gikk inn for å redusere de nasjonale utslippene med 15-17 millioner tonn, jf. referansebanen i Revidert nasjonalbudsjett 2007 innen 2020. Rensing av utslippene fra Mongstad lå inne i denne referansebanen fra og med 2014.

På hvilken måte vil denne utsettelsen påvirke klimaforliket, og hvilke tiltak vil regjeringen nå iverksette for å kompensere for de økte utslippene man legger opp til på Mongstad, jf. referansebanen i Revidert nasjonalbudsjett 2007?


Les hele debatten