Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til ministeren ved Statsministerens kontor

Om hva som er regjeringens mål, strategi og tiltak for å sikre bedre samordning mellom ulike sektorer og etater

Datert: 07.03.2011
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 16.03.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Store prosjekter av nasjonal og/eller regional betydning mangler ofte samordning av forhold fra flere berørte sektorer og etater for å sikre samfunnsøkonomisk nytte. Dette gjelder både forvaltningsprosjekter og investeringer innen infrastruktur. Når forhold berørt av flere departementer åpenbart påvirker både prosjektøkonomi og samfunnsøkonomisk nytte er det ofte fravær av statlig styring fra øverste statlig myndighet.

Hva er regjeringens mål, strategi og tiltak for å sikre bedre samordning?


Les hele debatten