Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Om hvorvidt det er rettferdig likebehandling at pensjonister i Statens pensjonskasse med nøyaktig samme stilling, lønnsnivå og ansiennitet fikk forskjellig pensjon basert på om de ble pensjonert før eller etter 1. mai 2000

Datert: 08.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): 1. mai 2000 ble det innført forskjellsbehandling av pensjonister i Statens pensjonskasse avhengig av pensjoneringsdato. Pensjonister med nøyaktig samme stilling, lønnsnivå og ansiennitet fikk svært forskjellig pensjon basert på om de ble pensjonert før eller etter 1. mai 2000. Høyeste grunnlag 30. april var 8 G pluss 1/3 av inntekten mellom 8 og 12 G. Pensjonister fra 1. mai, eller senere, kunne oppnå grunnlag 12 G. Pensjonen kan variere med ca. 130 000 kroner etter dagens G.

Mener statsråden dette er rettferdig likebehandling?


Les hele debatten