Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som kan gjøres med tilgangen til avgiftningsplasser for rusavhengige i Oslo, da systemet krever så mye fra pasienten at retten til spesialistbehandling av og til ikke blir fulgt opp

Datert: 09.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Fagmiljøet og brukerorganisasjonene rapporterer om at tilgangen til avgiftningsplasser for rusavhengige i Oslo har blitt dårligere de siste årene, spesielt for alkoholavhengige. I det nye systemet må den rusavhengige ha henvisning, som skal bli vurdert av et inntaksteam, før en kan få tilbud om avgiftning eller akuttplass. Dette krever så mye fra pasienten at noen pasienters rett til spesialistbehandling ikke blir oppfulgt.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten