Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om at én milliard kroner til samferdselsformål står ubrukt, og hvorvidt statsråden er enig med jernbanedirektøren som ønsker en mer helhetlig utbygging og økt konkurranse

Datert: 09.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Det at én milliard kroner til samferdselsformål står ubrukt har provosert mange. Fagetatenes underlagsrapport til ny nasjonal transportplan viser at miljøutfordringene og økt tilflytting til de store byene våre gjør at staten må bidra mer til utbygging av kollektivtrafikken. Samtlige partier bruker nå stadig mer penger på samferdsel, men det som er like viktig er hvor klokt disse pengene brukes. I Aftenposten onsdag 9. mars går det frem at jernbanedirektøren ønsker en mer helhetlig utbygging og økt konkurranse.

Er statsråden enig i dette?


Les hele debatten