Spørretimespørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om å rette opp skjevfordelingen av ressurser som rammer Stavanger bispedømme og dennes kirkemedlemmer, med henvisning til at bispedømmet har én prest per 3400 medlemmer mot én prest per 3000 medlemmer på landsbasis

Datert: 17.03.2011
Besvart: 30.03.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Stavanger bispedømme fikk i årets budsjett tilført 1,8 millioner kroner. Dette utgjør 2,5 nye stillinger. Stor folkevekst medfører at disse stillingene langt på vei spiser opp kapasitetsøkningen. På landsbasis er det i gjennomsnitt én prest per 3 000 medlemmer. I Stavanger bispedømme er det én prest per 3 400 medlemmer. Dette kan synes som svært urimelig.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp denne skjevfordelingen av ressurser som rammer Stavanger bispedømme og dennes kirkemedlemmer?


Les hele debatten