Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til samferdselsministeren

Om den aukande interessen for å etablere direkte ruter mellom Torp og utlandet, og å la trafikken utvikle seg fritt

Datert: 14.01.1997
Besvart: 22.01.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Flyselskapa syner no aukande interesse for å etablere direkte ruter mellom Torp og utlandet. Dette inneber ei betydeleg avkorting av reisetida til sentrale europeiske byar, og er av stor interesse ikkje minst for eksportretta næringsliv i Telemark, Vestfold og Buskerud.

Vil statsråden medvirke til at flytrafikken på Torp får utvikle seg på ein fri og god måte til beste for folket i denne regionen?"


Les hele debatten