Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om at flere av universitetene har vedtatt å sette av egne midler til den frie konkurransearenaen for den beste forskningen, under forutsetning av at Stortinget setter av like mye, og hvorvidt statsråden vil legge til rette for dette

Datert: 10.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Det er en kjent problemstilling at en lang rekke forskningsprosjekter som blir vurdert som "fremragende" og "eksepsjonelt gode" av Forskningsrådet allikevel ikke mottar støtte. Ifølge Aftenposten den 7. mars har nå flere av universitetene vedtatt å sette av egne midler til den frie konkurransearenaen for den beste forskningen, dette under forutsetting av at Stortinget setter av like mye.

Hvordan vil statsråden legge til rette for at dette kan bli en realitet?


Les hele debatten