Spørretimespørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kulturministeren

Om hva som er årsaken til at Skjærgårdsgospel og Midtnorsk Gospelfestival ikke blir prioritert gjennom statlige tilskudd, og hvorvidt statsråden vil bidra til å rette opp i skjevfordelingen

Datert: 10.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Mangfoldet av festivaler er stort, og offentlige tilskudd skal bidra til å styrke bredden. Relativt sett er det et fåtall som tilbyr rusfrie arenaer for ungdom. Skjærgårdsgospel og Midtnorsk Gospelfestival kombinerer rusfri profil med høy kvalitet i alle ledd. Disse festivalene har ingen inntjening på alkoholsalg, men oppfyller likevel kravene til egeninntjening.

Hva er årsaken til at disse festivalene ikke blir prioritert gjennom statlige tilskudd, og vil statsråden bidra til å rette opp i denne skjevfordelingen?


Les hele debatten