Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å følge opp Stortingets vedtak om en forsvarlig følgetjeneste for gravide, med bakgrunn i henvendelser fra mange kommuner som viser at helseforetakene ikke tar ansvaret fullt ut

Datert: 10.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Helseforetakene overtok fra 1. januar 2010 ansvaret for den kommunale jordmorberedskap/følgetjeneste. Gravide med mer enn 1 1/2 time til fødested har rett på følgetjeneste. Det kommer nå henvendelser fra mange kommuner, blant annet fra Meland, som viser til at helseforetakene ikke tar dette ansvaret fullt ut, og at det fører til et redusert tilbud til fødekvinnene i kommunen og regionen.

Hva vil statsråden gjøre for å følge opp Stortingets vedtak om en forsvarlig følgetjeneste?


Les hele debatten