Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til samferdselsministeren

Om å ta initiativ for å få til en mer samordnet og langsiktig fremleggelse av rutetilbudet i Norge, slik at turoperatører vet hvilke ruter som går og ikke minst når

Datert: 10.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det har fremkommet spørsmål om hvorvidt det er mulig å få til en mer samordnet og langsiktig fremleggelse av rutetilbudet i Norge, slik at turoperatører som er helt avhengig av å kunne planlegge i en lengre horisont, vet hvilke ruter som går og ikke minst når. For en nasjon som Norge med mange fergestrekninger, hurtigbåter og ikke minst mange gode opplevelser ute i distriktet, så må vi kunne samordne og planlegge innen samferdselssektoren bedre enn i dag.

Vil statsråden ta et slikt initiativ vedrørende ruteplanlegging?


Les hele debatten