Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvor raskt en tilfredsstillende konsekvensutredning i nord kan gjennomføres, og hvorvidt det må innebære nye utredninger hvis fagmiljøene mener at allerede innhentet informasjon er tilstrekkelig

Datert: 10.03.2011
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 16.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Videreutvikling av oljenasjonen Norge er viktig. Statsminister Stoltenberg slo fast i spørretimen 16. februar 2011 at det kan være behov for nye utredninger for å tilfredsstille krav til en konsekvensutredning i nord, og at det må lages et konsekvensutredningsprogram.

Må en konsekvensutredning innebære nye utredninger hvis fagmiljøene mener allerede innhentet informasjon er tilstrekkelig, og hvor raskt kan man egentlig gjennomføre en tilfredsstillende konsekvensutredning?


Les hele debatten