Spørretimespørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hva det er i pasientgrunnlaget som gjør at statsråden mener det er forsvarlig å redusere antallet avgiftningsplasser ved Oslo universitetssykehus sitt opptaksområde

Datert: 10.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Ved Oslo universitetssykehus er det nedlagt henholdsvis 17 avgiftningsplasser i 2010, og det er planlagt å legge ned 12 nye plasser i 2011. Dette er gjort for blant annet å finansiere 13 plasser i rusakuttmottaket, som skulle føre til en økning i det totale tilbudet til denne gruppen.

Hva er det i pasientgrunnlaget som gjør at statsråden mener det er forsvarlig å redusere antallet avgiftningsplasser ved Oslo universitetssykehus sitt opptaksområdet?


Les hele debatten