Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til finansministeren

Om hvorvidt det bør nedsettes et utvalg som skal se på om oljepengene har vært brukt etter intensjonen eller om det bør foretas endringer, da det i disse dager er 10 år siden Norge fikk handlingsregelen

Datert: 14.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): I disse dager er det 10 år siden Norge fikk handlingsregelen. Venstre mener nå er tidspunktet kommet for å foreta en evaluering av regelens første 10 år. Finansministeren er i disse dager i gang med å vurdere et utvalg som skal gi råd om modell- og metodevalg i Finansdepartementet. Jeg registrerer at det nå er stadig flere som tar til orde for også å nedsette et utvalg som bør se på om oljepengene har vært brukt etter intensjonen, eller om det bør foretas endringer.

Hva synes statsråden om et slikt forslag?


Les hele debatten