Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Om hvilke tiltak statsråden vil iverksette for å følge opp sin egen programerklæring om at det skal være lik forsyningssikkerhet, lik pris på strøm og like muligheter for næringsutvikling i hele landet

Datert: 16.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): På tiltredelsesdagen 4. mars kom olje- og energiminister Ola Borten Moe med følgende programerklæring til Aftenposten: "Det skal være lik forsyningssikkerhet og lik pris på strøm i hele landet, og samme mulighet for næringsutvikling. Der er vi ikke i dag, og det kommer til å kreve store investeringer i nett og overføringskapasitet." Statsråden uttalte også at kraftkrisen i Midt-Norge er overmoden for en løsning.

Hvilke konkrete tiltak vil statsråden nå iverksette for å følge opp, og hva er tidsperspektivet?


Les hele debatten