Spørretimespørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt statsråden vil vurdere å følge Det internasjonale energibyråets råd om tillatelse til bygging av gasskraftverk uten rensing fra dag én, da dette vil bety mindre behov for kullkraft i andre land

Datert: 16.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Det internasjonale energibyrået, IEA, mener at Norges beste miljøtiltak er å bygge gasskraftverk i Norge. Dette vil bety mindre behov for kullkraft i andre land, ifølge IEA. Å erstatte kull med gass er fornuftig uttaler Nobuo Tanaka, IEAs toppsjef, og sier videre at norske gasskraftverk vil redusere CO2-utslippene globalt. Regjeringens holdning til norske gasskraftverk uten rensing er motstridende til IEAs holdning.

Vil statsråden vurdere å følge IEAs råd om tillatelse til bygging av gasskraftverk uten rensing fra dag én?


Les hele debatten