Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å sørge for at tamreinene som oppholder seg ulovlig på Lenvikhalvøya, snarest blir fjernet, da halvøya ikke er del av reinbeitedistriktets områder

Datert: 02.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Lenvikhalvøya er ikke en del av reinbeitedistriktets områder. I dag er det to til tre hundre rein som oppholder seg ulovlig på halvøya. Dette kan skape problemer for kommunens drikkevann.

Vil statsråden sørge for at de tamreinene som oppholder seg ulovlig på Lenvikhalvøya, snarest blir fjernet?


Les hele debatten