Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om at lederen i Småbrukarlaget mener likestilling må inn i stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken, og hvorvidt statsråden er enig med Fremskrittspartiet i at det finnes viktigere og større utfordringer innenfor norsk landbruk

Datert: 10.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Jeg registrerer at lederen i Småbrukarlaget mener at likestilling og likeverd må inn i den kommende stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken.

Er statsråden enig med Fremskrittspartiet at det er viktigere og større utfordringer innenfor norsk landbruk enn kjønnsbalansen?


Les hele debatten