Spørretimespørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Datert: 10.03.2011
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Det er stilt store forventninger til at det vil skje endringer i overgangsordningen for grønne sertifikater i forbindelse med høringsrunden som nylig ble avsluttet.

Vil statsråden sørge for at de om lag 150 småkraftverkene, som falt utenfor med regjeringens opprinnelige forslag, nå blir med i overgangsordningen slik de fleste høringsuttalelsene peker på?


Les hele debatten