Muntlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om å endre rammevilkårene for ideelle aktører, slik at vi kan ta vare på dem og den norske velferdsmodellen før det er for sent

Datert: 16.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Det norske velferdssamfunnet startet med frivillige aktører og engasjerte mennesker som brydde seg. Lenge før Nav, lenge før Bufetat stilte Norske Kvinners Sanitetsforening, Frelsesarméen, Blå Kors, kirkelige organisasjoner og andre frivillige aktører opp for de fattige, for utsatte barn, for syke, for helsestell osv.

Siden kom staten og kommunene inn i bildet, og så har det offentlige, velferdstjenestene og de ideelle for syke, for helsestell osv. Siden kom staten og kommunene inn i bildet, og så har de offentlige velferdstjenestene og de ideelle levd side om side.

Under det rød-grønne styret har vi nå kommet til en korsvei for det norske velferdssamfunnet, fordi alle de ideelle aktørene som er aktive innenfor disse områdene, sier nå at de blir borte i løpet av få år hvis de rammevilkårene de har i dag, består.

Senest i desember, under behandling av næringskomiteens innstilling til Kristelig Folkepartis representantforslag om rammevilkår for ideelle aktører, uttalte flertallet, regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, at man «mener det haster med å få etablert mer langsiktige og forutsigbare rammevilkår for de ideelle virksomhetene.»

Spørsmålet til statsråden er: Når kommer regjeringen tilbake til Stortinget med endrede rammevilkår, slik at vi kan ta vare på de ideelle aktørene og den norske velferdsmodellen før det er for sent?


Les hele debatten