Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt det vil komme forslag om 5-årig norsk lærerutdanning i ungdomsskolemeldingen som statsråden har lovet oss

Datert: 16.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Ikke uventet har jeg et spørsmål til statsråd Halvorsen.

Statsråd Halvorsen og jeg har vært enige om at lærere er det viktigste i norsk skole. For en stund tilbake la Utdanningsforbundet fram en undersøkelse som viste at bare 12 pst. av norske lærere mente at de skulle stå i jobben til de ble pensjonister.

I går kom rapporten fra Følgegruppen for lærerutdanningsreformen, som etterlyser en 5-årig lærerutdanning og lurer på når vi får den, og rapporten etterlyser også den utredninga som man har lovet. OECD har lagt fram sine råd til norsk skole, og et av deres hovedråd er at vi burde hatt en 5-årig norsk lærerutdanning. Jeg har besøkt alt fra Universitetet i Tromsø til Høgskolen i Østfold. Der sier de at de er klare som et egg til å lage 5-årig lærerutdanning. De sitter bare og venter og klargjør systemene, for de mener at dette må komme.

Statsråden har lovet oss en ungdomsskolemelding, og i den meldingen håper jeg hun fortsatt mener at læreren er viktigst for å få til en god skole. Så spørsmålet mitt er da: Kommer det der, endelig, et forslag om en 5-årig norsk lærerutdanning?


Les hele debatten