Spørretimespørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Datert: 16.03.2011
Spørsmålet er trukket tilbake

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): En av de viktigste årsakene til det store frafallet i videregående skole er mangel på læreplass etter endt skolegang. Til tross for at det i departementene og de underliggende etater er til dels mange ansatte i stillingskategorier med yrkesfaglig bakgrunn, tas det i staten inn færre lærlinger enn i privat sektor.

Hva vil statsråden foreta seg for at Justisdepartementet med underliggende etater i større grad bidrar til å øke antallet lærlingplasser enn tilfellet er i dag?


Les hele debatten