Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Om å sørge for at Nav raskt reduserer ventetiden til normalnivå, med henvisning til at saksbehandlingstid for attest E301 har økt til 28 uker og EØS-borgere med opparbeidet rett til dagpenger går i 6,5 måneder uten inntekt

Datert: 17.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Saksbehandlingstiden for attest E301 økte fra 14 til 20 uker fra uke 47 i 2010 til uke 9 i 2011. I uke 11 meldte Nav at ventetiden var økt til 28 uker. EØS-borgere som har opparbeidet rett til dagpenger, går nå i 6,5 måneder uten inntekt. Situasjonen er fullstendig ute av kontroll og statsrådens tidligere forsikringer om igangsetting av tiltak for å redusere ventetiden og at saken skulle følges nøye har i stedet ført til det motsatte.

Vil statsråden nå sørge for at Nav raskt reduserer ventetiden til normalnivå - 3 uker?


Les hele debatten