Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om hva man vil foreta seg for at Samferdselsdepartementet med underliggende etater bidrar til å øke antallet lærlingplasser i større grad enn tilfellet er i dag

Datert: 17.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): En av de viktigste årsakene til det store frafallet i videregående skole er mangel på lærlingplasser etter endt skolegang. Til tross for at det i departementet og de underliggende etater er til dels mange ansatte i stillingskategorier med yrkesfaglig bakgrunn, tas det i staten inn færre lærlinger enn i privat sektor.

Hva vil statsråden foreta seg for at Samferdselsdepartementet med underliggende etater i større grad bidrar til å øke antallet lærlingplasser enn tilfellet er i dag?


Les hele debatten