Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt etablering av flere læreplasser i offentlig sektor bør være et delmål i regjeringens og Stortingets arbeid for redusert frafall fra videregående skole

Datert: 17.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): En av de viktigste årsakene til det store frafallet i videregående skole er mangel på læreplass etter endt skolegang. Til tross for at det i offentlig sektor er mange ansatte i stillingskategorier med yrkesfaglig bakgrunn, tar det offentlige inn færre lærlinger enn i privat sektor.

Mener statsråden at etablering av flere læreplasser i offentlig sektor bør være ett delmål i regjeringens og Stortingets arbeid for redusert frafall fra videregående utdanning?


Les hele debatten