Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om planleggingen av ny kraftlinje og ny veiforbindelse mellom Mongstad og Kollsnes, og hvorvidt statsråden vil ta initiativ for å få til en samordning av prosjektene, noe som kan gi samfunnsøkonomisk gevinst

Datert: 17.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Mellom Mongstad og Kollsnes i Nordhordland planlegges ny kraftlinje og ny veiforbindelse. Begge prosjektene omfatter de fem kommunene Lindås, Meland, Radøy, Askøy og Øygarden. Begge prosjektene har felles mål for ferdigstillelse i 2016. Muligheten for å samordne prosjektene slik at jordkabel kan brukes på hele eller deler av kraftlinjen er stor, men krever handling fra overordnet statlig myndighet. Samordning kan gi stor samfunnsøkonomisk gevinst.

Vil statsråden ta politiske initiativ for å få til samordning?


Les hele debatten