Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Datert: 17.03.2011
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): NRK melder 17. mars at man må forvente "vinterpriser" på strøm hele året pga. kraftsituasjonen. Statnett vurderer nå kraftsituasjonen å være "anstrengt". De vurderer utkobling av industrivirksomhet for å spare vann i magasinene. Samtidig står det ubrukt produksjonskapasitet i form av mobile gasskraftverk. Gass er ingen mangelvare i Norge.

Mener statsråden det er god industripolitikk når regjeringen prioriterer å bruke skattebetalernes penger på å stanse industriproduksjon fremfor å starte kraftproduksjon?


Les hele debatten