Spørretimespørsmål fra Åge Starheim (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om kva statsråden vil foreta seg for å auke talet lærlingplassar i offentleg sektor

Datert: 17.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Ei av dei viktigaste årsakene til det store fråfallet i vidaregåande skule er mangel på lærlingplassar etter avslutta skulegang. Til tross for at det i offentleg sektor er mange tilsette i stillingskategoriar med yrkesfagleg bakgrunn, tek det offentlege inn færre lærlingar enn i privat sektor.

Kva vil statsråden foreta seg for å auke talet lærlingplassar i offentleg sektor?


Les hele debatten