Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorvidt statsråden mener at NOKUTs praksis gir rom for utvikling og nyetablering, med bakgrunn i tilbakemeldinger som sier at det er nærmest umulig å komme gjennom nåløyet og få behandlet sin søknad

Datert: 23.03.2011
Besvart: 30.03.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, har en viktig funksjon. De skal gjennom faglig vurdering og tett oppfølging sikre at utdanningstilbudene holder høy kvalitet. Flere tilbakemeldinger gjør en imidlertid oppmerksom på at det for nyetableringer er nærmest umulig å komme gjennom nåløyet og få behandlet sin søknad. NOKUT krever dokumentasjon på at alle krav er oppfylt og kan dokumenteres før søknader blir behandlet. Det samme gjelder for utvidelser som krever nye fasiliteter.

Mener statsråden at NOKUTs praksis gir rom nok for utvikling og nyetablering?


Les hele debatten