Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å øke veieiers ansvar for trafikantskade som skyldes dårlig vei, med bakgrunn i en pågående rettssak der pårørende hevder at elendig kvalitet på veien var årsaken til en motorsykkelulykke sommeren 2008

Datert: 23.03.2011
Besvart: 30.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Sommeren 2008 omkom en mann i en motorsykkelulykke i Akershus. Nylig startet rettssaken der de pårørende hevder at elendig kvalitet på veien var årsak til ulykken. En rapport fra Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe for Østlandet peker på at det som vil ha størst effekt for å få ned dødstallene er fysiske forhold. Rapporten beregner veimyndighetens mulighet til å få ned dødstallene til 62 prosent og trafikantenes potensial til 34 prosent.

Hva vil statsråden gjøre for å øke veieiers ansvar for trafikantskade som skyldes dårlig vei?


Les hele debatten