Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hva som er regjeringens syn på hvem som skal lede operasjonene i Libya, med henvisning til at SVs leder uttrykker uenighet i forhold til den strategien som resten av partiene og hele opposisjonen har sluttet opp om

Datert: 23.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Norge har sendt styrkebidrag for å delta i aksjonen i Libya. Det er et styrkebidrag som har fått tilslutning fra alle partier i det norske storting, og det synes jeg det er viktig å understreke – rett og slett fordi det handler om å sende en støtte med til våre tjenestegjørende soldater som er ute og gjør dette oppdraget på vegne av norske myndigheter. Så den enigheten er i seg selv viktig, og det har jeg også et ønske om å understreke fra talerstolen i Stortinget.

Når det er sagt, var det gjennom gårsdagen og ut fra de kommentarer som ble gitt fra regjeringen, en diskusjon og mange spørsmål fra mediene knyttet til hvem som skulle lede operasjonene rundt Libya. Utenriksministeren var veldig tydelig på at man måtte ha en bred koalisjon, men en spiss ledelse.

Og så har vi våknet opp i dag til nyheten om at SVs leder Kristin Halvorsen uttrykker uenighet i forhold til den strategien. Det er altså regjeringspartiet SV som nå er med på å skape en usikkerhet om det som hittil har fremstått som et enstemmig storting, et enstemmig norsk politisk miljø, i forhold til hvordan vi skal operere i Libya. Jeg vil gjerne at statsministeren redegjør for hva som er regjeringens syn på dette, med hensyn til hvem som skal lede operasjonene i Libya. Etter min oppfatning er det uheldig at SVs leder er den som nå i det offentlige rom uttrykker den form for uenighet, all den tid resten av partiene og hele opposisjonen har sluttet opp om regjeringens linje i dette spørsmålet.


Les hele debatten