Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om å medvirke til at prosjektet COSMOS kan realiseres, et prosjekt som vil befeste Norges posisjon som ledende land innen havforskning og havbunnsekspertise

Datert: 15.03.2011
Besvart: 30.03.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): COSMOS er et infrastrukturprosjekt der målsettingen er å utplassere havobservatorier utenfor Vesterålen og Svalbard. Bak prosjektet står bl.a. universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo samt SINTEF og Havforskningsinstituttet. COSMOS blir et stort, høyteknologisk og vitenskapelig prosjekt som vil befeste Norges posisjon som ledende land innen havforskning og havbunnsekspertise. Søknad om midler er til behandling i Forskningsrådet.

Vil statsråden medvirke til at prosjektet COSMOS kan realiseres?


Les hele debatten