Spørretimespørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kulturministeren

Om hvorvidt regjeringen vil følge opp Kulturskoleutvalgets anbefalinger med konkrete tiltak, eller om det er kommunene alene som skal sørge for å innfri regjeringens løfter om å styrke kulturskolene

Datert: 24.03.2011
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 06.04.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Kulturskoleutvalgets rapport inneholder flere gode forslag til hvordan kulturskolene kan styrkes, slik at vi får et bedre og mer likeverdig tilbud over hele landet.

Vil regjeringen følge opp Kulturskoleutvalgets anbefalinger med konkrete tiltak, eller er det kommunene alene som skal sørge for at regjeringens løfter om å styrke kulturskolene, innfris?


Les hele debatten