Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om å sørge for at Bergen kommunes forsøk med ulik turnusorganisering innen psykisk helsevern kan avgjøres lokalt og under godkjennelse av Arbeidstilsynet

Datert: 23.03.2011
Besvart: 23.03.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): La meg begynne med å si at jeg er glad for at statsministeren har varslet en redegjørelse i Stortinget om Libya så vi bredt kan diskutere ulike situasjoner – også om hele Midtøsten-situasjonen. Jeg tillater meg derfor å spørre om noe annet i denne spørretimen.

Jeg har lyst til å ta utgangspunkt i en historie jeg har fortalt statsministeren tidligere – historien om 9 tunge psykiatriske pasienter som har flyttet ut fra Sandviken sykehus til et bofellesskap i Bergen, hvor de fra å være tungt dopete med tunge traumatiske situasjoner, nå lever i en situasjon nesten uten b-preparater og med normale, dagligdagse gjøremål som de klarer å mestre.

Hovedgrunnen til at man i løpet av to år har fått til denne situasjonen er måten man har organisert tjenestene på gjennom såkalt «medleverturnus». Man har skapt normale livsforhold ved at de som jobber der, bor sammen i 48 timer. Så har de en uke fri, og så kommer de tilbake. Det reduserer antallet personer mennesker med psykiske lidelser må forholde seg til. Det skaper ro, det skaper kontinuitet, det skaper trygghet, og det skaper bedre mental helse. Dette er et forsøk Bergen kommune har drevet med. De har drevet med flere forsøk av samme typen med ulik turnusorganisering. Summen av dette er at for pasienter og beboere har dette vært en enorm forbedring.

Likevel har vi opplevd at denne regjeringen har bestemt at dette er en unntakstilstand, og det er ikke nok med at det er en unntakstilstand som Arbeidstilsynet skal godkjenne for å ha et forsøk, nei, sentrale fagforeninger skal godkjenne på ett års basis om denne modellen for å drive et godt helsevern – en god hjelp til personer som har problemer – skal avgjøres av de sentrale fagforeningene. Mitt spørsmål til statsministeren er: Er det ikke snart på tide å se at dette må kunne avgjøres lokalt og under godkjennelse av Arbeidstilsynet.


Les hele debatten