Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Om at kontantgrensen på 10 000 kroner skaper problemer i forhold til utbetaling av lønn for landbruksbedrifter med stort behov for kortvarige engasjement av utenlandske sesongarbeidere

Datert: 24.03.2011
Besvart: 30.03.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): For landbruksbedrifter med stort behov for kortvarige engasjement av utenlandske sesongarbeidere, skaper kontantgrensen på 10 000 kroner både problemer og er uklar med hensyn til hva som gjelder. Vanskeligheter skapes fordi mange vil ha lønn utbetalt i kontanter og bankene vegrer seg for å åpne kontoer for 3-4 ukers engasjement. Det er videre uklart om hele eller deler eller ingenting kan utgiftsføres dersom man foretar delutbetalinger i kontanter.

Vil statsråden ta grep for å klargjøre og forenkle dette?


Les hele debatten