Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Om hvordan statsråden vil følge opp brudd på arbeidsmiljøloven i Helse Sør-Øst, og hvilke sanksjoner som vil bli iverksatt overfor private og offentlige arbeidsgivere

Datert: 24.03.2011
Besvart: 30.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): I Dagsavisen 18. mars 2011 fremkommer det at det i Helse Sør-Øst er avdekket 50 000 vakter hvor arbeidstidsbestemmelsene er brutt. I Dagens Næringsliv 24. mars 2011 avdekkes det at det på de kommunale sykehjemmene i Moss er begått brudd på arbeidsmiljøloven, og at det i kjelleren på det ene sykehjemmet har bodd tre svenske hjelpepleiere.

På hvilken måte vil statsråden følge opp bruddene på arbeidsmiljøloven, og hvilke sanksjoner vil bli iverksatt når det gjelder brudd på arbeidsmiljøloven både fra private og offentlige arbeidsgivere?


Les hele debatten