Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt pasienter fra andre helseregioner kan søke seg til Feiringklinikken etter at det ble inngått avtale med Helse Sør-Øst om ablasjonsbehandling, og om de gjort tilgjengelig på frittsykehusvalg.no

Datert: 25.03.2011
Fremsatt av: Sonja Irene Sjøli (H)
Besvart: 06.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Jeg viser til at Helse Sør-Øst nå har inngått en avtale med Feiringklinikken om ablasjonsbehandling. Feiringklinikken er offentlig godkjent sykehus og det er fritt sykehusvalg i Norge.

Betyr dette at pasienter fra andre helseregioner også kan søke seg til dette tilbudet, og at de blir gjort tilgjengelig på frittsykehusvalg.no?


Les hele debatten