Spørretimespørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om hva statsråden vil foreta seg for at Miljøverndepartementet med underliggende etater bidrar til å øke antall lærlinger i større grad enn tilfellet er i dag

Datert: 16.03.2011
Besvart: 06.04.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): En av de viktigste årsakene til det store frafallet i videregående skole er mangelen på læreplass etter endt skolegang. Til tross for at det i departementene og de underliggende etater er til dels mange ansatte i stillingskategorier med yrkesfaglig bakgrunn, tas det i staten inn færre lærlinger enn i privat sektor.

Hva vil statsråden foreta seg for at Miljøverndepartementet med underliggende etater i større grad bidrar til å øke antall lærlinger enn tilfellet er i dag?


Les hele debatten