Muntlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden ser at samferdselssektoren er overmoden for nytenkning og derigjennom å få bedre, sikrere veier raskere, med henvisning til vedlikeholdsetterslep, manglende standarder og utbygging av midtdelere

Datert: 30.03.2011
Besvart: 30.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Det er fristende å betegne denne regjeringen som ettersleps- eller etterskuddsregjeringen på samferdselsområdet. Tidligere i dag har vi hørt samferdselsministeren måtte forsvare elendig vedlikehold med store etterslep som for trafikanter er både trafikkfarlig og kostbart. På NRK i går hørte vi om bilverksteder som hadde lange ventelister på grunn av skader påført av dårlige veier, uten at regjeringen vil ta noen egentlige grep. De stemmer bl.a. ned forslaget om vedlikeholdsfond. Så opplever vi også at nye veier, som E18 i Østfold, er ødelagt bare etter seks måneder, og det på grunn av manglende standarder og krav til hva som er god vei – etterskudd igjen. E6 i Gudbrandsdalen er eksempel på en vei sted hvor trafikken øker raskere enn man bygger veien. Jeg må få minne statsråden om at Høyre vil ha smal firefelts vei gjennom hele Gudbrandsdalen realisert som et OPS-prosjekt.

Siste området jeg vil nevne, er utbygging av midtdelere. Her ligger regjeringen bokstavlig talt milevis på etterskudd. Høyre har påpekt dette tidligere og har lagt inn store budsjettstyrkinger i våre alternative budsjett. Regjeringen og statsråden svarer at midtdelere alene løser ikke problemet med dødsulykkene. Nei, selvsagt gjør de ikke det, men det vil i hvert fall ta en rekke av de hundre møteulykkene som følge av at vi ikke har midtdelere på veiene våre.

Jeg vil hevde at eksemplene jeg har nevnt, viser at regjeringen bedriver en gammeldags samferdselspolitikk og ikke er villig til å ta i bruk nye virkemidler og verktøy for å møte dagens utfordringer. Ser ikke statsråden nå snart at samferdselssektoren er overmoden for nytenkning og derigjennom å få bedre, sikrere veier raskere?


Les hele debatten