Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om kva handlingsrom Noreg har dersom det er fleirtal i Stortinget for å endre regelverket om sommartid og vintertid her til lands

Datert: 30.03.2011
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 06.04.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): To gongar årleg stiller vi klokka éin time til anten vintertid eller sommartid. Fleire som forskar på søvnrytme og samanhengen mellom denne og helsa meiner vi bør gå over til sommartid heile året. Dette vil ha positiv effekt både for folk og fe - all den tid også rytmen til mjølkekyrne blir skipla. At reglane om sommartid og vintertid er bestemt i eit EU-direktiv har vorte nytta som argument mot å innføre sommartid heile året.

Kva handlingsrom har Noreg dersom det er fleirtal i Stortinget for å endre regelverket her til lands?


Les hele debatten