Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Om å prioritere utviklingen av et tilbud i skolebasert etterutdanning i klasseledelse og bidra til at alle landets skoler og lærere får tilbud om dette i løpet av 2012

Datert: 31.03.2011
Besvart: 06.04.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Senioranalytiker i OECD, Michael Davidson, peker på fire skolefaktorer som gir gode resultater: disiplin, lærernes oppførsel, foreldreengasjement og et godt forhold mellom elev og lærer. Samtidig vet vi at uro, bråk og manglende respekt for læreren stjeler om lag ett års undervisningstid fra norske elever.

Vil regjeringen med bakgrunn i dette prioritere utviklingen av et tilbud i skolebasert etterutdanning i klasseledelse og bidra til at alle landets skoler og lærere får tilbud om dette i løpet av 2012?


Les hele debatten