Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvordan statsråden begrunner forskjellsbehandlingen i de nye foreslåtte statlige retningslinjene i strandsonen, og hvorvidt man er villig til å gjøre justeringer for Haugesund, Karmøy og særlig Tysvær

Datert: 31.03.2011
Besvart: 06.04.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Hele Vestlandet reiste seg i opprør mot nye foreslåtte statlige retningslinjer i strandsonen. Regjeringen innførte 25. mars 2011 nye regler som for Sunnhordlands del har vært positive, men for nabokommunene Haugesund, Tysvær og Karmøy i Rogaland har det vært minimale justeringer. Særlig Tysværs plassering fremstår som underlig, og er etter mitt syn i feil kategori.

Hvordan begrunner statsråden denne forskjellsbehandlingen, og er han villig til å gjøre justeringer for Haugesund, Karmøy og særlig Tysvær?


Les hele debatten