Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sikre at nye veiprosjekt må behandles grundigere og informasjonen forbedres med hensyn til kvalitet, trafikkmessig dimensjonering og trafikksikringstiltak

Datert: 31.03.2011
Besvart: 06.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Den siste tiden har det vært fokus på mangler ved nye veier. Nybygget E18 er som berg- og dalbane etter en vinter. Nye europaveier bygges uten midtrekkverk. På E6 bygges vei med midtrekkverk og tunnel uten. Samme tunnel er underdimensjonert i forhold til trafikk og trafikkvekst, og må om noen år suppleres med et nytt tunnelløp. Nye veiprosjekt (kvalitet, trafikkmessig dimensjonering og trafikksikringstiltak) må åpenbart behandles grundigere og informasjonen forbedres.

Hvordan vil statsråden sikre dette?


Les hele debatten