Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å opprettholde EUs interesse for norsk gass i deres energisystem

Datert: 01.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge oppslag i Europower nr. 11/2010 vil EU innenfor sine 20-20-20-rammer satse mindre på gass og mer på kull- og atomkraft, hvor energiressursene er å oppdrive innenfor EUs grenser. Dette kan ha stor betydning for norsk gasseksport.

Hva gjør regjeringen for å opprettholde EUs interesse for norsk gass i deres energisystem?


Les hele debatten