Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Om at kvinner født før 1954 som har hatt omsorgsansvar for egne barn, ikke får rett til pensjonsopptjening basert på omsorgspoeng med mindre de har opptjent rettigheter til AFP i privat sektor

Datert: 05.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): For kvinner som er født før 1954, og har hatt omsorgsansvar for egne barn får i dag ikke rett til pensjonsopptjening basert på omsorgspoeng med mindre de har opptjent rettigheter til AFP i privat sektor. En kvinne med omsorgsansvar for tre barn i til sammen 15 år vil tape tre pensjonspoeng for disse årene. Hadde vedkommende vært født etter 1954 ville hun fått opptjent pensjonspoeng basert på omsorgsansvaret.

Vil statsråden ta initiativ til å endre regelverket og sørge for likebehandling?


Les hele debatten