Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at norsk helsepersonell fortsatt kan få nødvendig opplæring og veiledning fra Nasjonalt kompetansesenter for amming

Datert: 06.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Amming er et av de mest effektive tiltak for å forebygge sykdom hos barn og brystkreft hos kvinner. Nesten alle norske kvinner begynner å amme, men til tross for at Norge har en relativt høy ammeforekomst sammenlignet med andre vestlige land, slutter mange å amme lenge før de selv ønsker det, av årsaker som kunne vært unngått.

Vil regjeringen sørge for at norsk helsepersonell fortsatt kan få nødvendig opplæring og veiledning fra Nasjonalt kompetansesenter for amming?


Les hele debatten